محصولات محافظ یخچال و فریزر

محافظ یخچال و فریزر

مجموعه محافظ یخچال و فریزر

مدل محافظ : B-8009

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال و فریزر

شماره ثبت صنعتی :  ID - 1180

مدل محافظ : 5000

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال فریزر و تلویزیون و ...

مدل محافظ : BITA-F

محافظ الکترونیکی سه و نیم کیلو وات مخصوص یخچال فریزر

مدل محافظ : BITA-F4

محافظ الکترونیکی سه و نیم کیلو وات مخصوص یخچال فریزر و لوازم صوتی تصویری و کامپیوتر

شماره ثبت صنعتی : ID - 1098

مدل محافظ : F-5

محافظ الکترونیکی سه و نیم کیلو وات مخصوص یخچال فریزر

صفحه 1 از 2