محصولات محافظ کولر مدل محافظ : B-8009

مدل محافظ : B-8009

محافظ کولر گازی دیجیتال 6 کیلو وات با ترمینال چینی 25 آمپر